สินค้าผ่านแดน หรือการถ่ายลำ

pexels photo 543605 1024x768 - พิธีการขนส่งสินค้าผ่านแดน หรือการถ่ายลำ

การขนส่งสินค้าผ่านแดน หมายถึง การขนส่งสินค้าจากด่านศุลกากรแห่งหนึ่ง เพื่อไปยังด่านศุลกากรอีกแห่งหนึ่งผ่านเขตแดนประเทศไทย โดยสามารถขนถ่ายระหว่างยานพาหนะหรือเก็บรักษาของ แต่ไม่สามารถใช้ประโยชน์หรือทำการใด ๆ ทางการค้ากับของนั้น การผ่านแดนมี  2 รูปแบบ คือ 

1. การผ่านแดนตามความตกลงระหว่างประเทศ 

pexels photo 908055 1024x683 - พิธีการขนส่งสินค้าผ่านแดน หรือการถ่ายลำ

ซึ่งไทยได้ทำไว้กับประเทศลาวและมาเลเซีย สินค้าที่จะทำการส่งต้องมีหีบห่อและเอกสารระบุต้นทางและปลายทาง รวมทั้งท่าหรือด่านที่จะผ่าน ผู้ขนส่งต้องมีเอกสารระบุไว้ในใบตราส่ง และได้รับอนุญาตขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางถนน รวมทั้งได้ทำสัญญาประกันทัณฑ์บนการขนส่งสินค้าผ่านแดนกับกรมศุลกากร มีเส้นทางการขนส่งภูมิภาคที่ระบุไว้ชัดเจน และอยู่ในการอารักขาของศุลกากรนับตั้งแต่สินค้าเข้า จนผ่านพ้นออกนอกประเทศ

2. การผ่านแดนตามความตกลง GATT 1994 

pexels photo 288477 1024x768 - พิธีการขนส่งสินค้าผ่านแดน หรือการถ่ายลำ

เงื่อนไขคือ ต้องมีเอกสารแสดงบัญชีสินค้าสำหรับเรือหรืออากาศยาน หรือตู้คอนเทนเนอร์ และระบุท่าหรือสนามบินในราชอาณาจักรที่จะใช้ผ่านแดน ของที่ผ่านแดนจะต้องส่งออกนอกราชอาณาจักรภายใน 30 วัน นับจากวันผ่านแดนเข้ามา หากไม่นำออกในเวลาที่กำหนด ของนั้นจะตกเป็นของแผ่นดิน ในกรณีต้องการเปลี่ยนการผ่านแดนเป็นการนำเข้า ผู้ขอต้องติดต่อขออนุญาตแก้ไขบัญชีสินค้าที่ด่านศุลกากรที่นำเข้า 

การถ่ายลำ คือ การถ่ายสินค้าจากพาหนะหนึ่งที่นำของเข้าแดนประเทศไทย ไปสู่อีกพาหนะหนึ่งที่จะใช้ขนส่งของออกนอกประเทศ โดยต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของด่านศุลกากรเดียวกัน 

พิธีการศุลกากรในการขนส่งผ่านแดน และการถ่ายลำ

pexels photo 2199293 1024x684 - พิธีการขนส่งสินค้าผ่านแดน หรือการถ่ายลำ

ผู้ดำเนินการทั้งสองประเภทต้องจัดทำใบขนส่งสินค้าผ่านแดน หรือใบสินค้าถ่ายลำตามที่กรมศุลกากรกำหนด ปัจจุบันเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ ยกเว้นการผ่านแดนทางรถไฟกับประเทศมาเลเซียที่ยังใช้แบบกระดาษ 

พิธีการขนส่งสินค้าผ่านแดน หรือการถ่ายลำ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *