การรับสินค้าหลังพิธีศุลกากร

pexels photo 2449454 1024x683 - พิธีศุลกากรนำเข้าทางอากาศ และทางเรือ

สิ่งสำคัญที่ทำให้การนำเข้าประสบความสำเร็จและขายดี คือ การเข้าใจสินค้า ลูกค้า และขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อให้จัดส่งสินค้าไปถึงมือผู้ซื้ออย่างสะดวก และสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า พิธีการศุลกากรก็เป็นขั้นตอนที่ส่งผลสำคัญต่อการขนส่งสินค้าพอสมควร

พิธีการศุลกากรนำเข้าทางอากาศ

pexels photo 4483610 1024x683 - พิธีศุลกากรนำเข้าทางอากาศ และทางเรือ

ปัจจุบันการทำพิธีการศุลกากรนำเข้าทางอากาศมีความทันสมัย และประหยัดทรัพยากรธรรมชาติด้วยการทำในระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้กระดาษ (e-Import) แต่ยังคงไว้ซึ่งเงื่อนไขและระเบียบที่มีมาตรฐานเช่นเดิม โดยผู้นำของเข้าต้องตรวจสอบรายละเอียดสินค้าให้ตรงกับข้อมูลที่บันทึกในระบบศุลกากร และดำเนินการให้ครบถ้วนตามขั้นตอนของศุลกากร หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความจำเป็นต้องตรวจสอบสินค้าเพิ่มเติม ผู้นำเข้าต้องติดต่อขอนำของออกจากคลังเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบ การรับของจากอารักขาของศุลกากร ต้องยื่นเอกสารขอรับของออกจากคลังสินค้า เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อนการนำของออก 

พิธีการศุลกากรนำเข้าทางเรือ

pexels photo 4481326 1024x683 - พิธีศุลกากรนำเข้าทางอากาศ และทางเรือ

ปัจจุบันใช้ระบบที่เรียกว่า TCS ซึ่งเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่กรมศุลกากรได้พัฒนาขึ้น การใช้บริการต้องลงทะเบียนกับกรมศุลกากรเพื่อบันทึกข้อมูลในฐานระบบก่อน จึงจะสามารถใช้บริการของระบบผ่านคอมพิวเตอร์หรือจุดให้บริการของกรมศุลกากร การนำเข้าสินค้า ผู้นำเข้าต้องปฏิบัติตามกฎหมายศุลกากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการยื่นแบบ กศก. 99/1 พร้อมแบบแสดงภาษี รวมทั้งเอกสารอื่น ๆ เช่น ใบสั่งปล่อยสินค้า บัญชีราคาสินค้า บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ ใบตราส่งสินค้า ใบแจ้งยอดประกัน ใบอนุญาตสำหรับสินค้าควบคุมการนำเข้า เป็นต้น  ขั้นตอนในการนำเข้าทางเรือ ได้แก่ การบันทึกข้อมูลในระบบ หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องตรวจสอบสินค้า ผู้นำเข้าต้องติดต่อท่าเรือเพื่อทำการตรวจสอบ ในกรณียกเว้นตรวจ ผู้นำของเข้าสามารถนำใบขนสินค้าและใบเสร็จเสียภาษีอากรไปดำเนินการรับสินค้าที่ท่าเรือได้

พิธีศุลกากรนำเข้าทางอากาศ และทางเรือ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *