กรมศุลกากรกับบทบาทและหน้าที่

people office group team 1024x678 - รู้จักกับกรมศุลกากร

กรมศุลกากร เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ทำหน้าที่โดยตรงในการจัดเก็บภาษีจากสินค้านำเข้าและส่งออกจากราชอาณาจักร อีกทั้งยังดูแล ป้องกัน ปราบปรามการลักลอบหนีภาษีศุลกากร ปัจจุบันนอกจากจะทำหน้าที่หลักในการจัดเก็บภาษีอากรสิ่งของที่นำเข้าและส่งออกแล้ว ยังมีบทบาทในการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและการส่งออกของไทย 

ภายในกรมศุลกากรมีการแบ่งส่วนราชการเป็นส่วนต่าง ๆ ทำหน้าที่ต่างกัน เช่น สำนักงานเลขานุการกรม กองกฎหมาย กองตรวจสอบอากร กองบริหารจัดการและพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการนำเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์ กองสืบสวนและปราบปราม ด่านศุลกากร และสำนักงานศุลกากรตามพื้นที่ต่าง ๆ เป็นต้น

giammarco boscaro zeH ljawHtg unsplash - รู้จักกับกรมศุลกากร

กองตรวจสอบอากร ทำหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้นำเข้าหรือส่งออกดังต่อไปนี้ 

กำหนดมาตรการในการตรวจสอบการเก็บอากรและสิทธิประโยชน์ทางอากร จัดเก็บและตรวจสอบหลักฐานหลังผ่านพิธีการศุลกากร ตรวจสอบพิกัดอัตราศุลกากรให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบนำเข้าและส่งออก ตรวจสอบบัญชีผู้นำเข้าหรือส่งออกเพื่อปราบปรามการฉ้อฉลทางการค้า 

ด่านศุลกากร ทำหน้าที่ดำเนินพิธีการศุลกากร จัดเก็บภาษีอากรเกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออก รวมถึงสินค้าที่ติดตัวไปกับผู้โดยสารทั้งในการนำเข้าและส่งออก ดำเนินการเกี่ยวกับเขตปลอดอากร รวมทั้งสืบสวนและปราบปรามการกระทำผิด และดำเนินการกับของกลางที่เกี่ยวข้อง 

crane homes 1507525 960 720 - รู้จักกับกรมศุลกากร

สำนักงานศุลกากรในพื้นที่ต่าง ๆ ที่รับผิดชอบ ทำหน้าที่จัดเก็บภาษีอากร ดำเนินการทางกฎหมายกับการกระทำผิดทางศุลกากร รวมทั้งดำเนินการกับของกลางที่เกิดขึ้น นอกจากนั้นแล้วยังให้ความร่วมมือปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องอีกด้วย 

กองสืบสวนและปราบปราม ทำหน้าที่สืบสวนและปราบปรามการทำผิดทางศุลกากร รวมทั้งดำเนินการกับของกลางที่เกิดจากการทำผิดทางศุลกากร 

logistics 3125136 960 720 - รู้จักกับกรมศุลกากร

อีกหนึ่งหน่วยงานที่ทำหน้าที่ดูแลผู้นำเข้าหรือส่งออกคือ กองบริหารจัดการและพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการนำเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์ ที่เป็นศูนย์กลางประสานงานและเชื่อมโยงข้อมูลการนำเข้า ส่งออกและโลจิสติกส์ของในประเทศและต่างประเทศ พร้อมทั้งกำกับดูแล และให้คำปรึกษาการให้บริการผ่านระบบเชื่อมโยงข้อมูล 

รู้จักกับกรมศุลกากร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *